Brožura, firemní prezentace, výroční zpráva DCT

Pro firmu DCT Czech jsme vytvořili firemní brožuru, jejíž základ tvoří dosavadní mylníky, vývoj a konkureční výhody firmy provedené jako ilustrovaná informační grafika. Zpracování zahrnovalo jak návrh konceptu a layout dokumentu, tak vytvoření technických ilustrací.